Cabinet Médical
Dresse de Ruiter
CH-1981 Vex

T 027 207 51 21

Urgences T 144


© 2018

Mis à jour
09.08.2018
1 Waarom Aldfaer niet in Program Files? Uitleg
2 Herstellen van een foutieve installatie zoals b.v. een installatie in Program Files Instructie Installatie Reparatie
3 Alle Aldfaer instellingen op een rijtje met afbeeldingen van de diverse Aldfaer vensters Aldfaer Instellingen
4 Conversie oud Aldfaer bestand naar huidige versie Aldfaer versie
5 Radio button uitzetten Shift klik de geselecteerde knop
6 Foto's - materiaal. Rode melding materiaal niet gevonden met weergave van pad Menu > Stamboom > Eigenschappen en controleer of het aangegeven pad juist is. Corrigeer dat en doe eventueel Ctrl+Shift+B (bestandsherstel)
7 Foto's en/of onderschrift niet zichtbaar op tab Persoon Versleep de scheiding tussen chronologie en afbeeldingen. Chronologie niet geactiveerd, versleep dan de scheiding tussen linker deel hoofdvenster en tabbladen
8 Kan geen vader/moeder koppelen.
Het kind heeft slechts één ouder
De persoon die als partner/ouder gekoppeld wordt heeft een gelijke sex als de persoon die reeds als ouder gekoppeld is
9 Spookrecord - Blanco record Herbereken de betreffende groep: Menu > Tonen > Groepen, dubbelklik de betreffende NIET GESELECTEERDE groep > Wijzigen, maak een wijziging (onthoudt deze) OK of OK OK.
Herhaal bovenstaande en zet de wijziging terug en uitvoeren.
10 Geen auto updates. Vink is gezet zie Instructie Installatie Reparatie.  pagina 4 Automatische updates activeren
11 Engelse en andere rapporten niet aanwezig zie Instructie Installatie Reparatie.  pagina 4 Invoegtoepassingen
12 Afdrukken in kleur zie Instructie Installatie Reparatie . pagina 4 Afdrukken in kleur
13 Padnaam de lang zie Padnaam te lang
14 Dynamic Family Tree Om gebruik nog steeds mogelijk te maken. Zie Procedure Java
15 Samenvoegen Aldfaer Bestanden.
Beschrijving van verschillende methodes
zie Samenvoegen Aldfaer Bestanden
16 Extern geheugen een vaste schijfletter toekennen zie Drive Letter
17 Programma en Data op een extern medium zoals USB stick, harde schijf of SD-kaart zie Aldfaer extern
18 100 jarigen vaststellen Procedure conversie gegevens van Personenlijst naar Excel
19 Niet gekoppeld materiaal Download het door S Francke geschreven programma "Aldmat" vanaf aldmateriaal.sjfrancke.nl/
20 Internet linking materiaal Voorbeeld: <nt><a href="hier de URL">tekst getoond als link</a></nt>

In Aldfaer wordt onder de afbeelding de tekst getoond zoals deze is aangebracht.
In de rapporten zal de tekst "tekst getoond als link" worden weergegeven.
21 Foto afmetingen Zie hoe een eenvoudige "bewaren als" i.p.v. "bewaren" een afbeelding ongeveer 37x kleiner maakt.
22 Import problemen met Gedcom van My Heritage Zie de door Daniel Dossche ontwikkelde methode om dat op te lossen
23 Fotomateriaal groepsgewijze verkleinen zie Irvanview Resize