Aldfaer Tips Cabinet Médical
Dresse de Ruiter
CH-1981 Vex

T 027 207 51 21

Urgences T 144

Home Back Santé & Internet Rechercher Contact Downloads Genealogie

Back
Aldfaer Plug-ins
CH Burgerschap
Stamboomplaat
Irfanview
Teamviewer
DFT Settings


© 2018

Mis à jour
09.08.2018
1 Waarom Aldfaer niet in Program Files? Uitleg - geldt voor alle versies Windows NA XP
2 Herstellen van een foutieve installatie zoals b.v. een installatie in Program Files Instructie Installatie Reparatie
3 Alle Aldfaer instellingen op een rijtje met afbeeldingen van de diverse Aldfaer vensters Aldfaer Instellingen Versie 6.2 of eerder.
Aldfaer Instellingen Versie 7.0
Aldfaer Instellingen V7.pdf
4 Conversie oud Aldfaer bestand naar versie 6.2 Aldfaer versie 6.2 of eerder.
Aldfaer 7.0 voert een conversie van versie 6.2 naar 7.0 uit
5 Radio button uitzetten Shift klik de geselecteerde knop
6 Foto's - materiaal. Rode melding materiaal niet gevonden met weergave van pad Menu > Stamboom > Eigenschappen en controleer of het aangegeven pad juist is.
7 Foto's en/of onderschrift niet zichtbaar op tab Persoon Versleep de scheiding tussen chronologie en afbeeldingen. Chronologie niet geactiveerd, versleep dan de scheiding tussen linker deel hoofdvenster en tabbladen
8 Kan geen vader/moeder koppelen.
Het kind heeft slechts één ouder
De persoon die als partner/ouder gekoppeld wordt heeft een gelijke sex als de persoon die reeds als ouder gekoppeld is
9 Spookrecord - Blanco record Herbereken de betreffende groep: Menu > Tonen > Groepen, dubbelklik de betreffende NIET GESELECTEERDE groep > Wijzigen, maak een wijziging (onthoudt deze) OK of OK OK.
Herhaal bovenstaande en zet de wijziging terug en uitvoeren.
10 Geen auto updates. Vink is gezet zie Instructie Installatie Reparatie.  pagina 4 Automatische updates activeren
11 Engelse en andere rapporten niet aanwezig zie Instructie Installatie Reparatie.  pagina 4 Invoegtoepassingen
12 Afdrukken in kleur zie Instructie Installatie Reparatie . pagina 4 Afdrukken in kleur
13 Padnaam de lang zie Padnaam te lang
14 Extern geheugen een vaste schijfletter toekennen zie Drive Letter
15 Programma en Data op een extern medium zoals USB stick, harde schijf of SD-kaart zie Aldfaer extern
16 Niet gekoppeld materiaal Versie 6.2 of eerder Download het door S Francke geschreven programma "Aldmat" vanaf aldmateriaal.sjfrancke.nl/ . Deze werkt niet meer vanaf Aldfaer versie 7.0 maar hopelijk wordt Aldfaer dienaangaand aangepast
17 Internet linking materiaal Voorbeeld: <nt><a href="hier de URL">tekst getoond als link</a></nt>
In Aldfaer wordt onder de afbeelding de tekst getoond zoals deze is aangebracht.
In de rapporten zal de tekst "tekst getoond als link" worden weergegeven.
18 Foto afmetingen Zie hoe een eenvoudige "bewaren als" i.p.v. "bewaren" een afbeelding ongeveer 37x kleiner maakt.
19 Import problemen met Gedcom van My Heritage Zie de door Daniel Dossche ontwikkelde methode om dat op te lossen
20 Fotomateriaal groepsgewijze verkleinen zie Irvanview Resize
21 Aldfaer en Antivirus Aldfaer toestaan bij Bitdefender en andere Anti-virus programma's
22 LEESBARE Beeldschermknipsels voor gebruik in Forum Standaard W10 en W7 hulpmiddel maakt gebruik fotoprogramma overbodig
23 Aldfaer Installation Instruction in English How to install and use in English
24 Werkgeheugen vergroten met virtueel geheugen toekennen (nog niet getest) Hiermede kan het uitvoeren van zeer grote rapportages met veel materiaal beter uitgevoerd worden. Voor  Windows7 - Voor Windows10
25

Materiaalmap onderverdelen.

Het is mogelijk binnen de map materiaal submappen te gebruiken, echter binnen de hoofdmap en zijn submappen mag een bestandsnaam maar één keer voorkomen.
Reden: bij rapportages komen de bestanden uit de diverse mappen samen in één map en gelijke namen geven dan een conflict.

Mijn oplossing: naam_voornaam(en)_jjjjmmdd.jpg waarbij de datum b.v. de geb, huw, ovl of andere gebeurtenis is.Bij gebruik van altijd dezelfde naam_voornaam wordt hierdoor automatisch op datum gesorteerd.
Alternatief: naam_voorletter(s)_jjjjmmdd.jpg en in beide methodes zonder tussenvoegsels

Natuurlijk is iedere andere oplossing die "dubbele" benamingen voorkomt, evengoed bruikkbaar

26 Tabel met land/regio codes Geneanet landcodes.xls
27 Toetsenbord met speciale lettertekens.

Hier het tweetalige Duits/Frans Zwitserse toetsenbord met diverse speciale lettertekens.

Normaal of shift keuze è of ü, é of ö en à of ä zijn afhankelijk van de taalinstelling Frans of Duits

28 Geopend bestand niet zichtbaar zie Schijnbaar open bestand niet getoond
29 Van oude naar nieuwe PC Aldfaer overzetten op nieuwe PC